PSK vyčlenil pre rozvoj regiónov 3,6 milióna eur 
Peniaze sú určené na podporu cestovného ruchu a obnovu pamiatok..

05.02.2019 | Prešovský kraj | Autor: M.Černý

Prešovskí krajskí poslanci schválili na pondelkovom rokovaní Výzvu pre región na rok 2019. Suma 3,6 milióna eur pôjde na podporu infraštruktúry cestovného ruchu a obnovu kultúrnych pamiatok v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK), dofinancovanie schválených projektov v rámci päťpercentného spolufinancovania žiadateľom z Európskeho štrukturálneho a investičného fondu (EŠIF) a podporu výstavby a rekonštrukciu športovísk v PSK.

"Výzva pre región je podľa mňa strategický dokument, ktorý je krytý aj konkrétnymi finančnými prostriedkami. Predpokladám, že do toho budú zainteresované projekty v jednotlivých okresoch. Má to pomôcť rozhýbať región v každej oblasti, či už je to cestovný ruch, športoviská, národné kultúrne pamiatky, pamiatky UNESCO, alebo pútnický turizmus," uviedol predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

V prvom programe sa môžu záujemcovia uchádzať o financie v rámci podpory cyklodopravy, obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok, taktiež v rámci pútnického turizmu a podpory atraktivít a destinácií v rámci tematických trás v súlade so Stratégiou destinačného marketingu cestovného ruchu PSK. Samospráva na to plánuje vyčleniť 2,3 milióna eur. Pritom najnižšia finančná podpora môže byť vo výške 20.000 eur, najvyššia 200.000 eur, avšak pri minimálnej miere spoluúčasti žiadateľa 50 percent z celkového rozpočtu projektu.

V programe zameranom na dofinancovanie už schválených projektov v rámci programov EŠIF, IROP a Interreg v oblasti infraštruktúry cestovného ruchu a kultúrnych pamiatok v PSK je plánovaná alokácia financií vo výške 300.000 eur. Minimálna výška dotácie nie je obmedzená, pričom maximálne môžu uchádzači získať dotáciu do 30.000 eur.

Cieľom programu podpory výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK je výstavba, dostavba, rekonštrukcia a modernizácia športovísk v kraji a ich vybavenie hnuteľným majetkom. Samospráva rozdelí na tento zámer milión eur. Minimálny objem podpory by pritom predstavoval čiastku 20.000 eur, maximálne 200.000 eur, a to pri minimálne 50-percentnej miere spoluúčasti žiadateľa z celkového rozpočtu projektu.

Majerský pripustil, že minimálne 50-percentná spoluúčasť pri financovaní projektov môže byť najmä pre menšie obce náročnejšia. "Vsadili sme v tomto prípade na projekty väčšieho charakteru, ktoré možno budú spájať jednotlivé okresy, či už napríklad pri type niektorých cyklotrás. Naozaj nám ide nám o to, aby sme v prvom kole využili možnosť hráčov, ktorí sú na veci pripravení," doplnil Majerský.

Výzva bude spustená 1. marca. Termín na predloženie žiadostí bude v prvom kole do 31. marca a v druhom kole do 30. júna tohto roka.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

8. – 9. decembra - Štjavnycký vjanočný jarmok

Banská Štiavnica, Kammerhof

9. decembra - Vianoce v múzeu

Vlastivedné múzeum v Galante

10. decembra - Uvedenie Biblie v rómskom jazyku

Kresťanské centrum Sabinov