Vtedy: Tridsať rokov po štrajku v Košútoch obec prosperuje
Pripomínajú si 30. výročie Košútskeho májového štrajku. 

07.02.2019 | Nitriansky kraj | Autor: Z. Hausová

Počas štrajku v Košútoch v roku 1931 padli panskej svojvôli za obeť tri ľudské životy. Týmto štrajkom, organizovaným komunistickou stranou, bojovali poľnohospodárski robotníci za buržoáznej čs. republiky za zvýšenie miezd. Dnes žijú občania Košút radostným životom. Základom ich blahobytu je JRD, v ktorom z roka na rok lepšie hospodária.

Priamy účastník štrajku, bývalý poľnohospodársky robotník Alexander Molnár okúsil na vlastnej koži lásku niekdajších zemepánov. Preto mu teraz tak leží na srdci celá obec a hlavne JRD. Ako tajomník MNV od roku 1954 najlepšie pozná problémy spoluobčanov a vie vždy pomôcť a poradiť.

 

           

Foto: Priamy účastník štrajku, bývalý poľnohospodársky robotník Alexander Molnár v kancelárii s Annou Popluhárovou bývalou poľnohospodárskou robotníčkou, priamou účastníčkou štrajku. Foto: archív TASR/2. februára 1961.

 

             

FOTO: Alexander Molnár, terajší tajomník MNV venuje všetok čas JRD. V rozhovoroch s družstevnými roľníkmi často spomína na neblahé časy predmníchovskej republiky, keď musel aj s inými spoluobčanmi drhnúť na veľkostatkárov. Pri schôdzke na hospodárskom dvore s dojičkou Štefinou Štefičkovou a pracovníkom živočíšnej výroby Martinom Urbančokom. Foto: archív TASR/2. februára 1961.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

8. október - Jablkové hodovanie v Bratislavskom kraji

9. október - Poďakovanie za úrodu - Dožinky v Liptove

Pribylina, Múzeum liptovskej dedin

9. október - Michalovská šarkaniáda

Zemplínska šírava, pláž pri Thermalpark