V múzeu vo Fiľakove  predstavia zborník priateľov regionálnej histórie 
TASR ponúka správu aj v maďarskom jazyku.

25.01.2019 | Banskobystrický kraj | Autor: B.Caban

Štúdie a príspevky rôznych odborníkov z oblasti histórie, archeológie, etnografie, dejín umenia, ľudových zvykov i ďalších tematických oblastí sú obsiahnuté v zborníku zo štvrtého stretnutia priateľov regionálnej histórie Novohradu. Verejnosti bude oficiálne predstavený v piatok (25.1.) o 16.30 h v Mestskej knižnici vo Fiľakove.

"Občianske združenie (OZ) Priatelia histórie Novohradu každoročne usporadúva odborné stretnutia v novohradskej obci Hradište. Zakladateľom OZ je znalec miestnej histórie, spoluautor niekoľkých regionálnych publikácií a bloger Mišo Šesták. V jeho réžii sa uskutočňujú rôzne aktivity zamerané na zmapovanie, zviditeľnenie a popularizáciu bohatej histórie regiónu," uviedla Viktória Tittonová, riaditeľka Hradného múzea Fiľakovo, pod ktoré knižnica organizačne patrí.

Publikácia vyšla s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja. Na predstavení a ďalších prezentáciách bude bezplatne distribuovaná.

Text správy v maďarskom jazyku.

A nógrádi (Novohrad) regionális történelem barátainak negyedik találkozóján bemutatott tanulmányokat tartalmazza az az antológia, amelyet pénteken (1. 25.) mutatnak be a nyilvánosságnak a füleki (Fiľakovo) városi könyvtárban. A találkozón a történelem, régészet, néprajz, művészettörténet és népszokások területeinek szakértői jöttek össze, hogy megosszák egymással a tapasztalataikat.

A Nógrádi regionális történelem barátai polgári társulás minden évben a nógrádi községben, Sziklavárhelyen (Hradište) rendezi meg szakmai találkozóját. A társulás megalapítója Mišo Šesták blogger, helytörténeti szakértő és több regionális publikáció társszerzője. Az ő vezetésével különböző akciókat szerveznek, amelyek célja a helytörténet feltérképezése és népszerűsítése" – mondta Viktória Tittonová, a Füleki Vármúzeum igazgatója.

A publikáció a Besztercebányai Kerületi Önkormányzat (BBSK) támogatásával jött ki. Az előadáson és a későbbi bemutatókon ingyenesen hozzáférhető lesz.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

14. júna Medový festival bardejovského medu

Bardejov, Radničné námestie

14. – 15. júna - Hornonitrianske folklórne slávnosti

Prievidza

14. – 15. júna - Staroturiansky jarmok

Stará Turá, Dom kultúry Javorina