TTSK chce zriadiť v D. Strede profesionálne divadlo pre maďarskú komunitu 
Výzva je určená fyzickým a právnickým osobám z oblasti divadelnej kultúry.

22.01.2019 | Trnavský kraj | Autor: TASR

Súťaž na vypracovanie Koncepcie založenia regionálnej divadelnej scény národnostného charakteru v meste Dunajská Streda vypísal Úrad Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). Nové profesionálne divadlo má obohatiť kultúru maďarskej komunity kraja a poskytnúť priestor na kultúrnu výmenu v regionálnom, celoštátnom a medzištátnom meradle.

V spádovej oblasti Dunajská Streda žije približne 150.000 občanov maďarskej národnosti, pre ktorých sú najbližšie divadelné predstavenia v maďarskom jazyku v mestách Komárno v Nitrianskom kraji a Györ na území Maďarska.

Zámer založenia divadelnej scény v Dunajskej Strede vychádza z myšlienky postupného koncepčného budovania kultúrnej infraštruktúry TTSK vo všetkých regiónoch a na vzájomnej inšpirácii a obohacovaní medzi kultúrami. Informuje o tom web krajskej samosprávy.

TTSK je nateraz zriaďovateľom jedinej profesionálnej scény v kraji, trnavského Divadla Jána Palárika. Predseda TTSK Jozef Viskupič deklaroval pred časom záujem zriadiť divadelnú scénu nielen pre oblasť južných okresov kraja, ale tiež na Záhorí.

Výzva na vypracovanie koncepcie je určená fyzickým a právnickým osobám pôsobiacim v oblasti divadelnej kultúry. Musia mať znalosť divadelného prostredia na Slovensku, tiež miestnych pomerov, musia byť informovaní o lokálnom kontexte a mať odborné vzdelanie a prax v oblasti.

„Koncepcia v rozsahu maximálne 15 normostrán musí pomenovať základné parametre fungovania regionálnej divadelnej scény minimálne v okruhoch programová skladba a umelecká tvorba, sídlo a technické zázemie a prevádzka a financovanie,“ uvádza sa v požiadavkách TTSK. Termín prihlásenia do súťaže je 30. apríl.
 

Text správy v maďarskom jazyku.

Egy dunaszerdahelyi (Dunajská Streda), nemzetiségi jellegű kőszínház alapításáról szóló tervezetre írt ki versenypályázatot a Nagyszombat Megyei Önkormányzat (Trnavský samosprávny kraj) hivatala. Az új színház a megye honlapján olvasható közlemény szerint gazdagítaná a megyében élő magyar kisebbség kultúráját, és elősegítené a regionális, országos és nemzetközi jellegű, kulturális cserekapcsolatokat is.

Dunaszerdahely hatókörzetében mintegy 150 000, magyar nemzetiségű állampolgár él, akik magyar nyelvű színházi előadásokat legközelebb a Nyitra megyei (Nitriansky kraj) Komáromban (Komárno), vagy a magyarországi Győrben láthatnak. A dunaszerdahelyi színház alapítása a megye kulturális infrastruktúrája fokozatos bővítésének egyik lépése lenne. Ezen kívül elősegítené a kultúrák közötti termékeny kölcsönhatást is, áll a közleményben.

Nagyszombat megye jelenleg egyetlen színház, a nagyszombati (Trnava) Ján Palárik Színház fenntartója. Jozef Viskupič megyefőnök korábban bejelentette, hogy nemcsak Dunaszerdahelyen, hanem az Erdőháton (Záhorie) is terveznek alapítani egy új színházat.

A versenypályázatra a színjátszás területén tevékenykedő, természetes és jogi személyek is jelentkezhetnek. A feltételek között szerepel, hogy ismerjék a szlovákiai színházi környezetet és a helyi viszonyokat, valamint rendelkezzenek a szükséges szakképzettséggel és szakmai gyakorlattal. A legfeljebb 15 oldalas tervezetnek tartalmaznia kell a regionális színházak működésének legalapvetőbb paramétereit, kitérve a műsorrendre és a művészi alkotómunkára, a székhelyre és a műszaki háttérre, valamint az üzemeltetésre és a finanszírozásra. A pályázatok leadásának határideje április 30.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

1.decembra - Trh regionálnych výrobcov

Odovzdávanie certifikátov Regionálny produkt Horehronie, Brezno

1. decembra - Vianoce v čipke

Vernisáž výstavy Trebišov

1. decembra - Krása slovenského ľudového odevu

Vernisáž výstavy Považská Bystrica