Vtedy: Kultúrny dom v Dolnom Ohaji 
Činnosť Kultúrneho domu v Dolnom Ohaji v okrese Nové Zámky je všestranná a plodná. 

24.01.2019 | Nitriansky kraj | Autor: Z. Hausová

Nespočetné podujatia v rámci Mesiaca československo-sovietskeho priateľstva, napríklad besedy s účastníkmi zájazdov do ZSSR, Puškinov pamätník, rôzne okresné súťaže ako Žitavská kotva - súťaž populárnych piesní, prehliadky divadelných súborov a ďalšie, svedčia o záslužnej a rôznorodej činnosti kultúrneho domu v Dolnom Ohaji.

Príkladne si počína aj klubovňa mládeže pri kultúrnom dome, divadelný krúžok, tanečný krúžok Žitavan a ďalšie. O úspešnej práci kultúrneho domu svedčia mnohé úspechy, najmä v divadelných súťažiach.

 

                

FOTO: Mužský spevácky zbor, ktorý vedie Viliam Slobodník. Foto: archív TASR/21. januára 1976.

 

               

FOTO:  30-členný dychový súbor vedený Karolom Demom. Foto: archív TASR/21. januára 1976.

 

                

FOTO:  Členovia divadelného krúžku pri čítacej skúške hry. Foto: archív TASR/21. januára 1976.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

30.september - Deň Paľa Bielika

Prvý ročník spomienkového podujatia v Kynceľovej

1.október - Bitka o Bratislavu 2022 - Prešporok 1620

Rekonštrukcia bitky o Bratislavu, Sad Janka Kráľa

2. október - Dni európskeho kultúrneho dedičstva

Skalica, Námestie slobody