Mesto Handlová vlani vyplatilo príspevok pri narodení dieťaťa 113 rodičom
K obnoveniu vyplácania príspevku pri pristúpila handlovská samospráva vlani.

17.01.2019 | Trenčiansky kraj | Autor: A.Moštková

Samospráva Handlovej vlani vyplatila príspevok pri narodení dieťaťa 113 rodičom. Z rozpočtu mesta každému prerozdelila 70 eur, čo pri 113 deťoch predstavuje sumu dovedna 7910 eur, informovala Jana Oswaldová z oddelenia komunikácie a marketingu Mestského úradu v Handlovej. 

"Výzvu na uplatnenie príspevku sme odoslali do konca minulého roka ešte matkám 27 detí, ktoré si ho zatiaľ neprevzali," doplnila Oswaldová. 

K obnoveniu vyplácania príspevku pri narodení dieťaťa, nového obyvateľa mesta, pristúpila handlovská samospráva vlani v marci po ôsmich rokoch. Dotáciu vyplácala od roku 2008 počas dvoch rokov, zrušila ju však pre vtedajšiu hospodársku krízu. 

Poskytovanie príspevku pri narodení dieťaťa je podľa tamojšej radnice systémovým opatrením na podporu zvýšenia pôrodnosti a podporu mladých rodín.

Podmienky poskytovania dotácie upravuje smernica primátora, ktorá vstúpila do platnosti začiatkom marca 2018. Z nej vyplýva, že nárok na príspevok má rodič, ktorého dieťa s trvalým pobytom v meste sa dožije aspoň 28 dní. Handlovčania si musia podať žiadosť a priložiť k nej rodný list, matky tiež záznam o absolvovaní minimálne štyroch prehliadok u gynekológa počas gravidity. Príspevok musia využiť na výdavky súvisiace so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca. 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

21. - 28. septembra - Dni Ukrajiny v Košiciach

mestský park

21. – 24. septembra - Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!

Čičmany, kaštieľ

22. – 24. septembra - Vinobranie Pezinok

Tradičné oberačkové slávnosti s kultúrnym programom