Vtedy: V Púchove rozvíjajú svoju činnosť až tri divadelné súbory
Takmer 500 členov, z toho asi 300 detí, pracuje v krúžkoch pri Dome kultúry ROH v Púchove.

17.01.2019 | Trenčiansky kraj | Autor: Z. Hausová

K najstarším a tiež najúspešnejším patrí divadelný súbor Makyta, nositeľ ceny Antonína Zápotockého i vyznamenania Za vynikajúcu prácu. Príkladná je práca detských a mládežníckych kolektívov, ktorým tu venujú mimoriadnu pozornosť. Sú medzi nimi folklórne, tanečné, pohybové, dramatické, výtvarné a ďalšie krúžky a súbory.

Detské divadelné štúdio Ochotníček pod vedením Eleny Zlatošovej sa zúčastnilo na viacerých krajských aj celoštátnych prehliadkach. V týchto dňoch nacvičujú hru J. Kákoša - Kichôtik.

 

               

FOTO: Elena Zlatošová s detským divadelným štúdiom Ochotníček. Foto: archív TASR/9. januára 1980.

 

Ďalším úspešným mládežníckym dramatickým telesom je Divadlo mladých, ktoré naštudovalo už osem divadelných hier a teraz pripravuje Kiplingovu Knihu džunglí.

 

               

FOTO:  Zo skúšky Divadla mladých. Foto: archív TASR/9. januára 1980.

 

                

FOTO: Zo skúšky bábkarskeho súboru D 121 - Jozef Jastraban a Mária Kľúčárová. Foto: archív TASR/9. januára 1980.

 

               

FOTO: Pohľad na Dom kultúry ROH v Púchove. Foto: archív TASR/9. januára 1980.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

21. - 28. septembra - Dni Ukrajiny v Košiciach

mestský park

21. – 24. septembra - Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!

Čičmany, kaštieľ

22. – 24. septembra - Vinobranie Pezinok

Tradičné oberačkové slávnosti s kultúrnym programom