Banská Bystrica bude mať historicky najvyšší rozpočet 
Poslanci schváli rozpočet takmer 84 mil. eur.

07.01.2019 | Banskobystrický kraj | Autor: E.Krčová

Krajské mesto Banská Bystrica vstúpilo do roka 2019 s historicky najvyšším rozpočtom v objeme takmer 84 miliónov eur. Ten dáva priestor na budovanie parkovísk a vytváranie nových miest, obnovu ciest a chodníkov či podporu cestovného ruchu a pokračovanie v rekonštrukciách materských škôl.

"Hoci ide o historicky najvyšší rozpočet, je potrebné povedať, že veľká časť prostriedkov pôjde na plnenie legislatívnych zmien. To znamená novela cestného zákona a zmeny týkajúce sa odmeňovania zamestnancov a zabezpečovania obedov zadarmo v materských a základných školách. Myslím si, že rozpočet vytvára stabilitu pre ďalšie obdobie a je nastavený tak, aby mesto mohlo plniť svoje základné funkcie," konštatoval primátor Ján Nosko. Je rád, že tento vyrovnaný rozpočet schválili mestskí poslanci v závere "starého" roka jednomyseľne.

Na opravy a údržbu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev či vybudovanie nových parkovacích miest je v ňom vyčlenených 600.000 eur.

"Predmetom projektovej prípravy je parkovisko na Tatranskej ulici. Po príprave a vysúťažení tiež most v mestskej časti Iliaš. Pokračujeme vo financovaní už rozbehnutých projektov, napríklad cyklotrasa SC Europa – Podlavice, výstavba parkoviska na Tulskej ulici, rekonštrukcia a obnova vnútroblokov na Tulskej a Sitnianskej ulici, výmena svietidiel, rozvádzačov a ďalšie," doplnil prednosta magistrátu Martin Adamec.

V mestskej časti Radvaň sa plánuje v rámci športovej infraštruktúry vybudovať mestský mládežnícky štadión, na ktorý má mesto vyčlenenú z fondu minulých rokov sumu cez 1,5 milióna eur. Ďalších 730.000 eur pôjde formou dotácie z Úradu vlády SR.

Viac peňazí pôjde i do oblasti propagácie a marketingu. Nárast zhruba o 152.000 eur súvisí s prevádzkou kancelárie informačného centra, vybudovanej v priestoroch dopravnej časti novej autobusovej stanice.

V rámci opravy a údržby kultúrnych pamiatok má byť v tomto roku dokončený projekt obnovy vojnového cintorína v Majeri z obdobia 1. svetovej vojny, kde sa počíta so sumou 150.000 eur.

Rozpočet myslí tiež na záchranu historickej časti mesta európskeho významu - Medeného hámra. Na vypracovanie komplexného odborného posudku má ísť 35.000 eur.

Na realizáciu projektov predkladaných občanmi mesta pod Urpínom participatívny rozpočet disponuje v tomto roku rovnakou sumou ako vlani 40.000 eur.
 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

14. júna Medový festival bardejovského medu

Bardejov, Radničné námestie

14. – 15. júna - Hornonitrianske folklórne slávnosti

Prievidza

14. – 15. júna - Staroturiansky jarmok

Stará Turá, Dom kultúry Javorina