Banská Štiavnica láka aj turistov z Číny
Bilancia ubytovacích zariadení na strednom Slovensku.

07.01.2019 | Banskobystrický kraj | Autor: J.Vodnákoová

Služby ubytovacích zariadení v okresoch Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom využili v minulom roku návštevníci z Česka, Maďarska, Poľska, Rakúska, Nemecka, ale aj z ďalekej Číny. V 1. polroku minulého roka bolo z týchto troch okresov najviac, a to 56 ubytovacích zariadení v okrese Banská Štiavnica, nasledoval okres Žiar nad Hronom s 51 ubytovacími zariadeniami a okres Žarnovica s 28 zariadeniami.

Služby 56 ubytovacích zariadení v Banskoštiavnickom okrese využilo za prvých šesť mesiacov minulého roka celkom 15.491 návštevníkov. Z toho 78,5 percenta tvorili domáci a 21,5 % zahraniční návštevníci. Tí do okresu pricestovali prevažne z Maďarska, Číny, Česka a Rakúska. Vyplýva to z údajov, ktoré poskytla Eva Hajová z odboru informatiky, registrov a informačných služieb Štatistického úradu SR v Banskej Bystrici.

V 51 zariadeniach v Žiarskom okrese sa v 1. polroku 2018 ubytovalo 32.501 návštevníkov. Väčšina z nich, celkom 91,8 percenta, boli domáci návštevníci. Zahraniční prišli do okresu prevažne z Českej republiky, Rakúska, Nemecka, Maďarska a Poľska. 

Služby ubytovacích zariadení v okrese Žarnovica využilo za obdobie prvého polroka 2018 celkom 11.174 návštevníkov. Domácich návštevníkov bolo 86,8 percenta, zahraniční pochádzali najmä z Českej republiky, Rakúska, Nemecka a Maďarska. 

Priemerná cena za jedno prenocovanie bola najvyššia v okrese Žarnovica. Tu dosiahla úroveň 32,31 eura. V Banskej Štiavnici bola na úrovni 23,31 eura a najnižšia bola v okrese Žiar nad Hronom, kde sa pohybovala na úrovni 21,4 eura. 

Počet ubytovacích zariadení sa oproti 1. polroku 2017 vo všetkých troch okresoch zvýšil. V okresoch Banská Štiavnica a Žiar nad Hronom po sedem zariadení, v okrese Žarnovica o dve zariadenia. 
 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

8. – 9. decembra - Štjavnycký vjanočný jarmok

Banská Štiavnica, Kammerhof

9. decembra - Vianoce v múzeu

Vlastivedné múzeum v Galante

10. decembra - Uvedenie Biblie v rómskom jazyku

Kresťanské centrum Sabinov