Zberný dvor v Hriňovej a triedenie majú zastaviť zvyšovanie platieb 
Mesto chce rozbehnúť aj prestavbu kúpaliska.

04.01.2019 | Banskobystrický kraj | Autor: J.Poliak

Mesto Hriňová chce v tomto roku požiadať o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia na výstavbu Zberného dvora v Hornej Hriňovej na zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu.

Mesto muselo totiž od januára 2019 kvôli rastúcim nákladom na zber, odvoz a uloženie odpadov opakovane pristúpiť k zvýšeniu poplatkov za komunálne odpady. "Nová situácia nastáva najmä s prijatím nového zákona o odpadoch, no najmä v súvislosti so zvýšením poplatku za uloženie komunálneho odpadu. Našou prvoradou úlohou je teda zefektívniť zber separovaného odpadu v meste. Výsledkom by malo byť zníženie objemu zmesového komunálneho odpadu ukladaného na skládku. Pretrvávajúcim rizikom je ale zabezpečenie zodpovedného prístupu občanov pri triedení separovaných zložiek odpadu," uviedol k problému primátor Hriňovej Stanislav Horník.

Navyše, mesto musí neustále kvôli "tiežobyvateľom" likvidovať nepovolené skládky odpadu. "Táto činnosť 'vyháňa' z rozpočtu peniaze, ktoré následne chýbajú napríklad pri budovaní infraštruktúry pre mládež," konštatoval Horník.

Mesto chce tento rok začať aj s obnovou kúpaliska. "Dlho očakávaný projekt prestavby kúpaliska v celkovej hodnote 706.000 eur počíta s vybudovaním troch bazénov vstavaním do telesa pôvodného plaveckého bazénu. Plavecký bazén, bazén pre neplavcov a detský bazén sa zrealizujú vrátane technológie so strojovňou a kolektorom. Zároveň sa zrealizuje zázemie kúpaliska s prevádzkovou budovou, šatňami so sprchami a stánkami občerstvenia. Doba výstavby je nastavená na obdobie 30 mesiacov. Verím, že dokončením diela, financovaného z vlastných rozpočtových prostriedkov mesta, sa začne písať nový, veselší príbeh hriňovského kúpaliska," konštatoval primátor.

Z aktuálnych projektov spomenul aj projekt vybudovania wifi internetových prístupových bodov pre verejnosť v rámci výzvy vyhlásenej Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Na novú výzvu je pripravený projekt Bezpečne, zdravo, za prácou – cyklomobilne v Hriňovej.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

21. júna - 23. jún Šarišské slávnosti piesní a tancov

Raslavice, prírodný amfiteáter

22. júna Na svätého Jána

Martin, SNM-Múzeum slovenskej dediny

21. – 23. jún Dni Petržalky

Dostihová dráha, areál, Starohájska 29