Na Francisciho ulici vybudovali oddychovú zónu 
Celkové náklady predstavujú čiastku takmer 174.000 eur.

23.12.2018 | Prešovský kraj | Autor: A.Hudecová

Na Vianoce dostali Popradčania darček, ktorý v meste dlhodobo chýbal. Na nevyužívanom pozemku v širšom centre mesta, vedľa Zariadenia opatrovateľskej služby na Francisciho ulici, vyrástla nová oddychová zóna. Podľa hovorcu mesta Poprad Mariána Galajdu bude prístupná nielen pre klientov samotného zariadenia, ale aj pre širokú verejnosť. 

V parku je v súčasnosti vybudovaný priestor na usporiadanie kultúrno-spoločenských podujatí, petangové ihrisko, minigolfové dráhy, jazierko s prístreškom, prvky outdoorového fitnes parku či pietne miesto. Vybudovali sa chodníky, vysadila sa nová zeleň,“ vymenoval Jozef Košický z Centra sociálnych služieb v Poprade, ktoré oddychovú zónu zrealizovalo. 

Celý areál je oplotený a bude mať svoje prevádzkové hodiny. „V tomto prípade ide o nový koncept oddychovej zóny v našom meste, ktorá bude mať svojho správcu. Zámerom samosprávy je oddychové zóny v rôznych podobách – na aktívny i pasívny oddych - postupne budovať aj v ďalších lokalitách, a takto ich zveľaďovať,“ upozornil primátor mesta Anton Danko. 

Celkové náklady na vybudovanie oddychovej zóny na Francisciho ulici predstavujú čiastku takmer 174.000 eur.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

8. – 9. decembra - Štjavnycký vjanočný jarmok

Banská Štiavnica, Kammerhof

9. decembra - Vianoce v múzeu

Vlastivedné múzeum v Galante

10. decembra - Uvedenie Biblie v rómskom jazyku

Kresťanské centrum Sabinov