Úradu BSK prišlo viac ako 400 žiadostí na podporu kultúry a turizmu.
O podpore rozhodnú poslanci samosprávneho kraja.

22.12.2018 | Bratislavský kraj | Autor: TASR

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) dostal vyše 400 žiadostí o dotáciu na podporu kultúry a turizmu. Pre schému na podporu kultúry, ktorá bola otvorená do 19. decembra, bolo v elektronickom dotačnom portáli BSK zaregistrovaných 367 žiadostí. Pre schému na podporu turizmu, ktorá skončila 20. decembra, to bolo 51 žiadostí. Spoločne je pre tieto dve schémy alokovaných takmer 750.000 eur. 

Predseda BSK Juraj Droba povedal, že ide o predbežné čísla, nakoľko žiadosti musia ešte na BSK prísť fyzicky. "Následne prejdú kontrolou, či spĺňajú všetky formálne náležitosti. Tie, ktoré splnia toto základné kritérium, budú hodnotené odbornou komisiou a budú im pridelené body. Následne o podpore projektov rozhodnú poslanci zastupiteľstva," povedal. Odborná komisia bude hodnotiť len tie projekty, ktoré prejdú formálnou kontrolou a teda len tie, kde žiadatelia splnili všetky formálne náležitosti. 

Záujemcovia sa môžu zapojiť do ďalších výziev v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy. Do 18. januára 2019 je otvorená výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na podporu systematického rozvoja športových aktivít, kde je pre rok 2019 vyčlenená suma 130.498 eur. Žiadatelia o poskytnutie dotácie na podporu športových podujatí a pohybových aktivít môžu predkladať svoje projekty do 18. januára 2019. Výška podpory pre túto výzvu je 239.249 eur. 

Do konca januára 2019 je v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy otvorená výzva na podporu mládeže, pre ktorú je na rok 2019 vyčlenených 65.249 eur. Žiadosti o dotáciu zamerané na zlepšenie kvality života obyvateľov vidieka môžu až do konca januára 2019 predkladať žiadatelia o poskytnutie dotácie na podporu životného prostredia. V rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy je pre túto výzvu alokovaných 332.644 eur.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

21. júna - 23. jún Šarišské slávnosti piesní a tancov

Raslavice, prírodný amfiteáter

22. júna Na svätého Jána

Martin, SNM-Múzeum slovenskej dediny

21. – 23. jún Dni Petržalky

Dostihová dráha, areál, Starohájska 29