Na sídlisku Vinohrady v Leviciach sa začala výstavba nového parkoviska 
TASR ponúka text správy aj maďarskom jazyku

21.12.2018 | Nitriansky kraj | Autor: D.Švelková

Na sídlisku Vinohrady v Leviciach pribudne nové parkovisko. Mesto odovzdalo stavenisko koncom novembra tohto roka spoločnosti Eurovia SK, ktorá realizuje stavebné práce na základe verejného obstarávania. Náklady na výstavbu parkoviska sú vyčíslené na 730.000 eur, predpokladaná dĺžka realizácie stavebných prác je tri mesiace v závislosti od poveternostných podmienok.

"Parkovanie na stavenisku je z dôvodu realizácie prác zakázané," upozornila motoristickú verejnosť Adriana Macáková z levického mestského úradu. Nové parkovisko so 111 parkovacími státiami bude súčasťou budúcej miestnej komunikácie Stará Družstevnícka ulica, prepájajúcej Hlbokú ulicu s Tatranskou. Nová ulica bude rozdeľovať parkovisko na dve časti. Pozdĺž komunikácie je na jednej strane navrhované parkovisko s 37 kolmými parkovacími státiami a na druhej strane parkovisko so 74 šikmými státiami. Štyri parkovacie miesta budú určené pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

Parkovisko je navrhované nielen z dôvodu potreby zvýšenia počtu parkovacích miest v lokalite Vinohrady, ale aj z dôvodu výstavby športovo-oddychovej zóny Park pohybu. Súčasťou výstavby budú chodník, verejné osvetlenie, výsadba zelene v okolí parkoviska a medzi parkovacími miestami.

Text správy v maďarskom jazyku.

 

Új parkolót építenek a lévai (Levice) Vinohrady lakótelepen. A város november végén adta át az építési területet az Eurovia SK társaságnak, amely - a kiírt közbeszerzési pályázat alapján - megépíti a parkolót. Az építkezés költségei a számítások szerint elérik a 730 000 eurót, a munkálatok elvégzését pedig 3 hónapra becsülik, noha ez függ az időjárási viszonyoktól.

Az építési területen tilos parkolni” – figyelmeztetette az autósokat Adriana Macáková, a lévai Városi Hivatal munkatársa. A 111 férőhelyes parkoló egy tervezett helyi útvonal részét alkotja majd, amely a Mély utcát (Hlboká ulica) és a Tátra utcát (Tatranská ulica) fogja összekötni.  

A parkoló építésével nemcsak a Vinohrady lakótelep parkolóhelyeinek a számát akarják növelni, hanem az épülő Park pohybu nevű sportlétesítmény parkolási lehetőségeit is figyelembe veszik. A parkolóhelyekhez járdát is építenek, bevezetik a közvilágítást, ezenkívül füvesítést és faültetést is terveznek a környéken.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

8. október - Jablkové hodovanie v Bratislavskom kraji

9. október - Poďakovanie za úrodu - Dožinky v Liptove

Pribylina, Múzeum liptovskej dedin

9. október - Michalovská šarkaniáda

Zemplínska šírava, pláž pri Thermalpark