Mesto Bratislava vstúpi do nového roka v rozpočtovom provizóriu 
Nový primátor chce preveriť finančnú kondíciu mesta.

15.12.2018 | Bratislavský kraj | Autor: TASR

Bratislava vstúpi do roku 2019 v rozpočtovom provizóriu, a to aj napriek tomu, že návrh budúceho mestského rozpočtu bol bývalým vedením pripravený. Pre TASR to potvrdilo hlavné mesto.

Samospráva vysvetľuje, že na ustanovujúcom mestskom zastupiteľstve 7. decembra, kde od Iva Nesrovnala prevzal vedenie mesta Bratislavy novozvolený primátor Matúš Vallo, neboli volené odborné mestské komisie ani mestská rada.

"Podľa platného rokovacieho poriadku musí ísť rozpočet na posúdenie najskôr im pred jeho samotným predložením mestskému zastupiteľstvu. To znamená, že rok 2019 začne Bratislava v rozpočtovom provizóriu," uviedlo mesto pre TASR. Členovia mestských komisií a mestskej rady sa majú voliť na zastupiteľstve v stredu 19. decembra.

Bývalý primátor Bratislavy Nesrovnal pri odovzdávaní vedenia mesta povedal Vallovi i novozvoleným mestským poslancom, že Bratislava je v najlepšej finančnej kondícii. Nový primátor si to chce preveriť a avizuje, že chcú spustiť audity na viacerých úrovniach a jeden bude aj finančný. "Nesrovnal mi povedal, že mesto je desať miliónov eur v pluse, že máme 'prestretý stôl', podľa ďalších informácií to tak nie je. Výsledok budem vedieť po auditoch," povedal Vallo.

Nový primátor a jeho tím však už mal na stole pripravený návrh mestského rozpočtu na rok 2019, ktorý ešte na jeseň pripravilo bývalé vedenie mesta. To však hlasovanie o rozpočte prenechalo až na nové zloženie mestského zastupiteľstva, ktoré vzišlo z novembrových komunálnych volieb.

Bratislava podľa tohto návrhu plánuje v budúcom roku hospodáriť s rozpočtom vo výške 477,1 milióna eur. Ide o zvýšenie o 107 miliónov eur oproti roku 2018. Z toho však 75,6 milióna eur je príjmová operácia refinancovania úveru z dôvodu ukončenia zmluvy. Celkové výdavky rozpočtu 2019 sa očakávajú na úrovni 396,4 milióna eur. Ide o zvýšenie o 42 miliónov eur oproti tomuto roku. Priority tohto návrhu rozpočtu sú doprava, verejné priestranstvá, vzdelávanie, životné prostredie a bezpečnosť.

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté financie napríklad na realizáciu projektov električkových radiál, budovanie záchytných parkovísk, rozšírenie Harmincovej, budovanie parkov a opravy ciest. V tomto návrhu sú zároveň aj nové investičné projekty, ako napríklad rekonštrukcia fontány na Námestí slobody, komunálny podnik či rekonštrukcia kúpeľov Grössling.

Z navrhovaného rozpočtu mesta vyplýva, že dlhová zaťaženosť mesta by v budúcom roku mala poklesnúť pod 50 percent. Momentálne mesto predpokladá ku koncu roka 2018 výšku svojho dlhu 142 miliónov eur a dlhovú zaťaženosť 51,66 percenta. 

V rozpočtovom provizóriu môže v jednom mesiaci mesto financovať len výdavky do výšky jednej dvanástiny rozpočtu predchádzajúceho roka. Výnimku tvoria výdavky uskutočnené počas provizória, ktoré sa uhrádzajú v súlade s termínmi splácania dohodnutými v predchádzajúcom rozpočtovom roku, a výdavky na povinnú úhradu podľa osobitných predpisov.
 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

14. júna Medový festival bardejovského medu

Bardejov, Radničné námestie

14. – 15. júna - Hornonitrianske folklórne slávnosti

Prievidza

14. – 15. júna - Staroturiansky jarmok

Stará Turá, Dom kultúry Javorina