Vo Vajnoroch sa  konajú dve miestne referendá 
Ľudia majú rozhodnúť o budúcnosti plochy starého letiska. 

08.12.2018 | Bratislavský kraj | Autor: J.Gruchalák

V bratislavských Vajnoroch sa budú v sobotu od 7. do 20. hodiny konať dve miestne referendá, ktoré vyhlásilo tunajšie zastupiteľstvo. Iniciátori, ktorí o ich vyhlásenie žiadali dvoma petíciami, chcú týmto spôsobom zabrániť zmene využitia rekreačnej plochy tunajšieho starého letiska, ďalšiemu zhoršovaniu dopravy pred kruhovým objazdom a neštandardným postupom pri schvaľovaní územného plánu.

Vyhlásiť referendum s otázkou, či obyvatelia súhlasia so zmenou funkcie plochy starého letiska z doterajšej funkcie športu a telovýchovy na iné funkcie v územnom pláne Bratislavy požiadal vyhlásiť končiaci miestny poslanec a neúspešný kandidát na starostu mestskej časti Vajnory Juraj Ondruška. Predložil preto aj petíciu s 1107 podpismi.

"Naším cieľom je, aby sa terajší účel letiska zachoval. Aktuálne súhlasné stanoviská vedenia Vajnôr totiž podporujú zmenu územného plánu na letisku, ktorým by sa spustila výstavba novej štvrte prevažne viacpodlažných bytoviek pre vyše 15.000 obyvateľov," vysvetlil pre TASR Ondruška.

O ďalšie referendum  požiadal v súčasnosti už novozvolený vajnorský miestny poslanec Matej Zeman, ktorý predložil petíciu s 1097 podpismi. Referendum žiadal vyhlásiť s dvoma otázkami. Jedna sa pýta, či obyvatelia súhlasia, aby pred kruhovým objazdom vo Vajnoroch bol umiestnený pripájací a odpájací pruh, nový vstup pre tranzit z nadjazdu do obce. Taktiež, či na ploche ochrannej a izolačnej zelene má byť vybudované parkovisko a v zóne rodinných domov predajňa potravín o rozlohe 1300 štvorcových metrov. "Zámer je, aby sa už teraz kolabujúca doprava pred kruhovým objazdom nezhoršovala ešte viac," povedal pre TASR Zeman. Ďalšia otázka sa podľa neho dotýka machinácie s územným plánom zóny Šuty.

Dosluhujúci starosta Vajnôr Ján Mrva pre TASR uviedol, že celú vec vníma ako vnútroobecnú politiku a vytĺkanie politického kapitálu. Vyjadrila sa aj spoločnosť Nordic Investors, ktorá odmieta tvrdenia, že projekt Nové Vajnory zabráni rozvoju športu a rekreácie na území starého letiska vo Vajnoroch. Ondruška a Zeman chceli, aby sa všetky otázky predložili obyvateľom v jednom referende, ktoré pre hospodárnosť žiadali vyhlásiť v deň komunálnych volieb 10. novembra. Mestská časť a ani miestni poslanci ale tejto žiadosti nevyhoveli.

Samospráva tvrdí, že sa pri termíne vyhlásenia referend riadilo zastupiteľstvo odporúčaním ministerstva vnútra. To upozornilo na viaceré riziká spojenia volieb a miestneho referenda. Podľa rezortu je to problematické nielen z pohľadu organizačno–technického zabezpečenia, ale aj z pohľadu podmienok vedenia volebnej kampane. Ministerstvo za najvhodnejšie riešenie odporučilo referendum až po voľbách do orgánov samosprávy obcí. 

Mestská časť deklaruje, že spojenie volieb a referenda by nijako neznížilo náklady. Miestne zastupiteľstvo na referendá vyčlenilo 11.740 eur. Ondruška však so stanoveným termínom nie je spokojný. Vyhlásenie referenda počas adventu je podľa neho dôkazom, že zabezpečiť vysokú účasť na hlasovaní nie je v záujme ani súčasného starostu a ani niektorých miestnych poslancov.
 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

26. júla - Novohradský folklórny festival

Fiľakovo, hradné nádvorie

27. júla - Dolnoliptovské folklórne slávnosti

Lúčky, amfiteáter

27. – 28. júla - Folklórne slávnosti pod Kráľovou hoľou

Liptovská Teplička