Dudince tento rok zrealizovali tri veľké projekty za  2,5 milióna eur 
Počítajú aj s vybudovaním uvítacieho monumentu pri vstupe do mesta.

07.12.2018 | Banskobystrický kraj | Autor: J.Poliak

Mesto Dudince zrealizovalo v roku 2018 tri finančne náročné investície. Náklady na ich realizáciu dosiahli približne 2,5 milióna eur. Pre TASR to uviedol primátor Dušan Strieborný.

Prvý projekt s názvom Triedený zber komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu získal podporu z eurofondov. Jeho cieľom bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov zriadením prevádzky zberného dvora a kompostárne s kapacitou 1200 ton ročne. Celková investícia predstavovala takmer 957.265 eur. Mesto z príspevku okrem iného zakúpilo aj techniku, ktorú by z vlastných zdrojov nedokázalo zabezpečiť.

Druhý projekt sa týkal prestavby 2. a 3. nadzemného podlažia domu služieb na desať mestských nájomných bytov. Projekt bol financovaný prostredníctvom štátnej dotácie, z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a vlastných zdrojov v celkovej výške približne 314.750 eur. Druhá časť projektu predstavovala obnovu budovy bývalej prevádzky výrobne oblečenia, ktorá bola niekoľko rokov zatvorená, chátrala, pričom architektonicky nezapadala do centra mesta. Mesto budovu odkúpilo od pôvodného vlastníka a zrekonštruovalo. Vznikli tam tiež nové obchody, reštaurácia. Celkové náklady oboch stavieb boli vo výške asi 1,01 milióna eur.  

Tretím významných projektom bola obnova komunikácií na uliciach Merovská, Sládkovičova, B. Tablica a Malý rad. Celková výška investície predstavovala sumu 532.800 eur. 

 "V realizácii máme ešte projekt cezhraničnej spolupráce s obcou Bánk v rámci programu Interreg pod názvom Trvalo udržateľný a virtuálny rozvoj turizmu v cezhraničnom regióne Nógrád - Hont, ktorý by mal byť ukončený v januári 2020," priblížil ďalej primátor. Projekt má rozpočet takmer 1,6 milióna eur a pre Dudince prinesie podporu a rozvoj cestovného ruchu vo výške viac ako 755.482 eur. Projekt je zameraný na rozvoj a zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti Nógrád - Hont, ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva regiónu.

"V súčasnosti zo strany Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR prebieha kontrola dokladov pred vyhlásením verejného obstarávania s tým, že realizácia stavebných prác by mala byť začatá v marci 2019," dodal primátor. Okrem toho tento rok zrealizovali aj niekoľko menších projektov za ďalšie desiatky tisíc eur.

Dudinská mestská samospráva aktuálne čaká na vyhodnotenie niekoľkých žiadostí - projektov, a ich prípadnú realizáciu v roku 2019. Podľa Strieborného ide o budovanie a zlepšenie technického vybavenia učební v Spojenej škole Dudince, budovanie kanalizačnej siete a vodovodu pre 16 rodinných domov v lokalite IBV či revitalizáciu kúpeľného areálu. Žiadosť o finančnú podporu je tiež podaná v rámci projektu Zelené obce. Dudince chcú totiž vysadiť v meste 123 kusov nových drevín.

Vízia na ďalšie roky však hovorí o ďalších zámeroch, napríklad aj o rekonštrukcii budovy MsÚ, vybudovaní wifi zóny v rámci mesta či rekonštrukcii nového mosta.

"Stále počítame aj s vybudovaním uvítacieho monumentu pri vstupe do mesta," pripomína primátor. Monument bol vlani vysúťažený v rámci verejnej anonymnej architektonicko-výtvarnej súťaže prostredníctvom Oblastnej organizácie cestovného ruchu Dudince. Autor Villa s. r. o., však nedodržal realizačný rozpočet, preto s ním bola zrušená zmluva o dielo a monument sa nezrealizoval. "Téma je však stále otvorená, lebo mesto má záujem, aby bol vstup do mesta jasne viditeľný, tematicky orientovaný, reprezentačný," zdôraznil Strieborný.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

23. – 24. február - Krňačky Chopok

5. ročník o Veľkú cenu Jasnej Brezno

24. február - V jednom je sila

Stretnutie jednorodičov Bratislava, Staré lýceum

24. február - Majstri Pravnianskej doliny

Stretnutie remeselníkov Nedožery-Brezany