Dom ľudového bývania predstaví tradičné vianočné pohľadnice 
Portál obce.tasr.sk ponúka správu aj v maďarskom jazyku.

04.12.2018 | Nitriansky kraj | Autor: D.Švelková

Vianočné pohľadnice z 80. rokov 20. storočia až po súčasnosť predstaví výstava Vianočné pohľadnice v Šali. Výstava bude otvorená v priestoroch Domu ľudového bývania od 5. do 20. decembra.

"V posledných rokoch sú vianočné a novoročné pozdravy vo forme tlačených pohľadníc čoraz zriedkavejšie. S príchodom mobilných operátorov ich začali postupne nahrádzať textové a obrazové správy, ale i virtuálne pohľadnice, ktoré ponúkajú rôzne internetové portály. Klasická pohľadnica je však osobnejšia a mnohí možno ani nevedia, že má svoju dlhú históriu," povedala Ľubica Packová-Zahradárová z Ponitrianskeho múzea, ktorého súčasťou je Dom ľudového bývania v Šali. 

V Európe sa písané vianočné a novoročné želania objavili už v 15. storočí. Za kolísku vianočných pohľadníc sa však považuje Anglicko, kde v roku 1794 vytvoril umelec Dobson pohľadnicu s vyobrazením zasneženého zimného lesa a šťastnej rodiny pri stromčeku. Prvé tlačené pohľadnice sa objavili údajne okolo roku 1840 v Škótsku. 

 O vznik skutočných vianočných pohľadníc sa v Anglicku zaslúžil sir Henry Cole, ktorý v roku 1843 požiadal Johna Calcotta Horsleyho, aby namaľoval obrázok šťastnej rodinky, ktorá si pripíja na zdravie. Vianočné a novoročné pohľadnice postupom času dostali podobu, v akej ich poznáme dnes. Koncom 20. storočia sa ľudia začali vracať k ručnej výrobe vianočných pohľadníc, usilovali sa vytvoriť pre svojich blízkych originálny kúsok.
 

Správa v maďarskom jazyku.

Hagyományos karácsonyi képeslapokból nyílik kiállítás a Vágsellyei Tájházban

A 20. százas 80-as éveitől napjainkig mutatja be a karácsonyi képeslapok fejlődését egy szerdán nyíló kiállítás a Vágsellyei (Šaľa) Tájházban. Az időszaki kiállítás december 5. és 20. között lesz megtekinthető.

„Az utóbbi időben egyre ritkábbak a nyomtatott képeslap formájában küldött karácsonyi vagy újévi üdvözletek. A mobilszolgáltatók megjelenésével fokozatosan felváltották ezeket a szöveges vagy képes üzenetek, illetve a virtuális képeslapok, amelyeket a különféle internetes portálok kínálnak. A klasszikus képeslap ugyanakkor személyesebb, és többen talán nem is tudják, hogy milyen hosszú múltra tekint vissza” – fejtette ki Ľubica Packová-Zahradárová, a Nyitra Menti Múzeum munkatársa, melyhez a Vágsellyei Tájház is tartozik.

Európában már a 15. században megjelentek az írott karácsonyi és újévi jókívánságok. A karácsonyi képeslapok bölcsőjének ugyanakkor Angliát tekintjük, ahol egy Dobson nevű művész készítette el az első ilyen jellegű üdvözlőlapot 1794-ben. Ez utóbbi egy behavazott erdőt és egy karácsonyfát körbeálló, boldog családot ábrázolt. Az első nyomtatott képeslapok állítólag 1840 körül jelentek meg Skóciában.

1843-ban Sir Henry Cole felkérte John Callcott Horsleyt, hogy fesse meg egy boldog család képét, akik egymás egészségére koccintanak. Ez lett az első igazi, kereskedelmi forgalomba bocsátott karácsonyi üdvözlőlap.

A karácsonyi és újévi üdvözlőlapok az idő múlásával olyan formát öltöttek, ahogy ma ismerjük őket. A 20. század végén az emberek fokozatosan visszatértek a saját kezűleg készített karácsonyi képeslapokhoz, hogy eredeti darabokkal lepjék meg a szeretteiket.

preklad: Kristián Kacsinecz

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

8. október - Jablkové hodovanie v Bratislavskom kraji

9. október - Poďakovanie za úrodu - Dožinky v Liptove

Pribylina, Múzeum liptovskej dedin

9. október - Michalovská šarkaniáda

Zemplínska šírava, pláž pri Thermalpark