Pri stavbe železnice objavili v Čakajovciach pohrebisko s 818 hrobmi 
Potulky redaktorov TASR po slovenských obciach.

02.12.2018 | Nitriansky kraj | Autor: P.Ivan

Obec Čakajovce v okrese Nitra patrí k najstarším obciam na Slovensku, ktorých korene siahajú do čias sťahovania národov. Prvý záznam z roku 1251 hovorí o obci Cheka ako o sídle rybárov Nitrianskeho hradu. Prvý poslovenčený názov obce vo forme Csakajowcze zaznamenal v roku 1742 vo svojich spisoch Matej Bel, neskôr sa obec spomínala aj ako Csakajowitz a Czakajowcze. 

Na území dnešnej obce existovalo v 7. až 8. storočí pohrebisko, ktoré trvalo aj po zániku Veľkej Moravy. Jeho existenciu potvrdil nález 818 hrobov z tohto obdobia. „Pri stavbe železničnej trate zo Zbehov do Jelšoviec sa tu našli zvyšky hrobov a rôznych vecí, ktoré sú dnes umiestnené v Archeologickom ústave v Nitre,“ povedal starosta Čakajoviec Milan Greguš. 

Archeologický výskum z roku 1943 odkryl pohrebisko s niekoľkými netradičnými hrobmi. Všetky boli dlhé dva až 2,45 metra, s výnimkou bojovníka, ktorého hrob mal dĺžku 3,77 metra. Ten bol v porovnaní s ostatnými hrobmi orientovaný v inom smere – hlavu mal na západe, aby mal pri prebudení na druhom svete zrak upretý na východ slnka. Na dne hrobov sa našli zvyšky drevených dosiek, sena a slamy, ktoré pravdepodobne tvorili výplň rakiev.

Zomrelí mali ruky vedľa tela, ale našli sa aj skrčenci, pri ktorých sa predpokladá, že boli príslušníkmi iného etnika alebo boli telesne postihnutí. U tých, ktorí mali ruky skrížené na hrudi, sa predpokladá náboženská orientácia na kresťanstvo. Najzaujímavejší bol dvojhrob, v ktorom bol dodatočne pochovaný príbuzný a trojhrob, v ktorom bola matka s dvoma novorodencami. 

V hroboch sa našlo aj množstvo darov, medzi šperkami najmä zlaté a bronzové náušnice, náramky, nákrčníky, polmesiačikovité prívesky na korálkoch. Z ostatných vecí sa najčastejšie vyskytovali železné nože, britvy, kresadlá, pracky, kovania opaskov, gombíky, súčasti bojovníckeho výstroja. Z rituálnych zbraní to boli meče, šable, kopije, oštepy, železné hroty šípov, najstaršie slovanské zbrane. Okrem nich sa našlo množstvo predmetov poľnohospodárskeho charakteru.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

19. apríla - Slávnostné uvedenie Zámockej Medoviny

Smolenický zámok

20. apríla - Otvorenie letnej turistickej sezóny na hornej Nitre

Bojnice

20. – 21. apríla - Bratislavské mestské dni

Bratislava