Prešovskí  poslanci zvýšili rozpočet o takmer 500.000 eur 
Pre Futbal Tatran Arénu vyčlenili 161.694 eur.

22.11.2018 | Prešovský kraj | Autor: M.Černý

Zmenou rozpočtu sa na svojom prvom zasadnutí zaoberali v stredu prešovskí mestskí poslanci. Podľa vedúcej odboru ekonomiky a podnikania Mestského úradu v Prešove Martiny Kolarčíkovej materiál predložili na základe požiadaviek správcov programov na zvýšenie rozpočtovaných výdavkov, ako aj na základe potreby upraviť rozpočtované príjmy na reálnu hodnotu.

"Pre Futbal Tatran Arénu vzhľadom k tomu, že ideme rekonštruovať a stavať nový štadión, čiže ešte práce súvisiace, rekonštrukčné a tak ďalej, je výška 161.694 eur. Na dofinancovanie škôl a školských zariadení je vyčlenených 203.223 eur a pre pobytové a ambulantné služby pre neverejných poskytovateľov 177.000 eur," priblížila Kolarčíková niektoré zo zmien v rozpočte.

Na zimnú údržbu komunikácií je podľa nej vyčlenených 50.000 eur. "Suma, ktorá bola na to určená, bola minutá v zimných mesiacoch začiatkom roku 2018, takže je potrebné navýšiť túto položku," vysvetlila Kolarčíková. Súčasťou zmeny bol i presun výdavkov medzi programami rozpočtu vo výške 100.000 eur.

Rozpočtovým opatrením došlo k zvýšeniu rozpočtu mesta v príjmovej a výdavkovej časti o 474.297 eur a celkový rozpočet mesta Prešov tak predstavuje 93.053.358,94 eura.
 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

8. – 9. decembra - Štjavnycký vjanočný jarmok

Banská Štiavnica, Kammerhof

9. decembra - Vianoce v múzeu

Vlastivedné múzeum v Galante

10. decembra - Uvedenie Biblie v rómskom jazyku

Kresťanské centrum Sabinov