Mesto Poprad sa zaradilo medzi úspešné európske „smart“ samosprávy 
Stratégia je súčasťou programu hospodárskeho a sociálneho napredovania.

08.11.2018 | Prešovský kraj | Autor: A.Hudecová

Mesto Poprad sa zaradilo medzi úspešné európske smart – rozumné – samosprávy. Získalo totiž možnosť implementovať projekt zameraný na predchádzanie negatívnych dôsledkov otepľovania, poskytovanie kvalitnejších služieb obyvateľom a zvyšovanie kvality života v mestskom prostredí prostredníctvom nasadenia smart riešení a technológií. TASR o tom informovali zo Slovenskej technickej univerzity (STU), ktorá s mestom spolupracuje, a toto partnerstvo samospráve otvorí prístup nielen k najnovším poznatkom a skúsenostiam v Európe, ale aj k finančným zdrojom na podporu ich implementácie.

Praktické riešenia v oblasti energetiky a manažmentu historických jadier miest spracoval Poprad v rámci projektu podporeného programom Interreg spolu s mestami Mantova, Karlovac a Bad Radkersburg. Tie sa následne stali východiskom pre účasť najväčšieho mesta pod Tatrami v projekte špičkového aplikovaného výskumu v rámci programu Európskej únie (EÚ) Horizon 2020 s názvom Making City spolu s ďalšími 30 medzinárodnými partnermi. Ten sa začne realizovať v decembri tohto roku.

V priebehu nasledujúcich piatich rokov budú pod Tatrami za pomoci STU čerpať skúsenosti a príklady realizácií projektov Smart City z viacerých európskych krajín, a to najmä z Fínska, Španielska a Holandska. Aj na základe nich následne samospráva pripraví zmeny vo vlastnom fungovaní a v prístupe ku riadeniu rozvoja.

„Som veľmi rád, že spoločne s mojimi kolegami môžeme pomôcť mestu a využiť tak naše skúsenosti a znalosti, ktoré sú úspešne využívané vo svete aj u nás doma, v prospech miestnych obyvateľov," uviedol na margo spolupráce Maroš Finka zo SPECTRA Centra excelencie EÚ pri STU, ktoré tiež spolupracuje na tvorbe novej časti mesta Šanghaj ako vzorového modelu ekospoločnosti 21. storočia.

Mesto Poprad ešte v roku 2016 schválilo svoju stratégiu smart rozvoja ako súčasť programu hospodárskeho a sociálneho napredovania. Rôznorodé už zrealizované projekty podľa STU svedčia o tom, že to Poprad s naplnením svojej vízie „Poprad najlepšie m(i)esto na život a podnikanie" myslí vážne. Dokazuje to aj spoluprácu s STU, ktorá prináša ovocie, konkrétne medzinárodné projekty BhENEFIT a spomínané Making City. V rámci projektu BhENEFIT, podporeného z programu Central Europe, sú monitorované teplotné parametre. Získané poznatky pomôžu lepšie a efektívnejšie navrhovať opatrenia, ktoré zmierňujú, eliminujú alebo naopak v zimnom období využívajú prehrievanie zastavaného územia a optimalizujú energetickú spotrebu. Súvisí to predovšetkým s klimatickými zmenami, ktorým musí Poprad spolu s ďalšími čeliť.

„Týmito krokmi sa mesto zaradilo medzi lídrov v oblasti Smart Cities nielen na Slovensku. Poprad upútal tým, že sa odlišuje svojim smart prístupom k rozvoju. Aktívne využil svoje zdroje a kapacity a integroval smart prístupy priamo do svojich strategických rozvojových dokumentov. Nové technológie a z nich plynúce služby pritom nechápe ako hlavný cieľ a účel, ale len ako nástroj, ktorý vo výsledku má viesť ku lepším službám a kvalitnejšiemu životu obyvateľov," uvádza sa v tlačovej správe z STU. Smerovanie Popradu je podľa univerzity príkladom, že i na Slovensku sú mestá, ktoré vykročili úspešne v oblasti rozumných riešení.
 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

11.júl - Festival za Euro

Kežmarský hrad, nádvorie

11.-12.júl - Folklórne slávnosti dolnej Oravy

Tradičný jarmok - Veličná

12.júl- Včelárska a sladká nedeľa

Múzeum kysuckej dediny Vychylovka