Vzdelávanie v Očovej siaha do stredoveku
O jeho fungovaní sa vo svojom diele zmieňuje aj rodák M. Bel. 

05.11.2018 | Banskobystrický kraj | Autor: J.Poliak

História vzdelávania žiakov v Očovej a škôl na jej území sa počíta na stáročia. O ich fungovaní pri kostoloch a cirkvách sa zmieňuje aj najznámejší očovský rodák, polyhistor Matej Bel Funtík (1684-1749) a existujú o nich záznamy aj v kronikách a historických listinách. 

"Najstaršia škola v Očovej vznikla pravdepodobne pri dnešnom rímskokatolíckom kostole a jej osudy sa menili s osudom samotného kostola: husitská doba, reformácia, protireformácia," píše sa na stránke Základnej školy s materskou školou Mateja Bela Funtíka, ktorá je pokračovateľkou očovských škôl minulosti.

Súčasná budova základnej školy v Očovej bola odovzdaná do užívania v roku 1934 ako Rooseveltova škola a tento objekt v obci dominuje dodnes. S plánovaním jej výstavby sa podľa záznamov v školských kronikách začalo už v roku 1912, ale trvalo až 22 rokov, kým od prvej myšlienky došlo k realizácii projektu a nová, na svoje časy jedna z najmodernejších škôl na Slovensku, začala slúžiť svojmu účelu.

Od polovice deväťdesiatych rokov 20. storočia zaznamenala škola významné zmeny v obsahovej i organizačnej štruktúre. V školskom roku 1995/1996 prijala Projekt základnej školy s rozšíreným vyučovaním regionálnej výchovy a ľudovej kultúry Podpoľania, schválený Ministerstvom školstva SR, ktorého realizáciou sa toto zariadenie zaradilo na priekopnícke miesto medzi slovenskými školami. "Cieľom tohto projektu je uchovávať a rozvíjať ľudové a folklórne tradície Podpoľania," hovorí riaditeľka školy Anna Sojková.

 

V októbri 1996 bol Ministerstvom školstva SR škole prepožičaný čestný názov Základná škola Mateja Bela Funtíka. V roku 2002 získala škola právnu subjektivitu a prešla pod nového zriaďovateľa obec Očovú. O dva roky neskôr sa spojila s tamojšou materskou školou do jedného celku s názvom Základná škola s materskou školou Mateja Bela Funtíka v Očovej.

Podľa riaditeľky najviac žiakov mala škola začiatkom 80. rokov 20. storočia, bolo to až 390. Dnes ich tam chodí do deviatich tried 181. "Pred niekoľkými rokmi ich bolo ešte menej. Sme ale radi, že od roku 2013 ich počet mierne stúpa," konštatovala. Materská škola má aktuálne 59 detí, po nedávnej prestavbe sa jej kapacita zvýšila na 80.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

19. júla - Huncokárske slávnosti Modra

areál mestskej vily a Penzión Huncokár, Piesok

20. júla - Dni Štefánika

4. ročník Medzinárodného pochodu k pocte Milana Rastislava Štefánika Brezová pod Bradlom

21. júla - Turčianska harmonika

Martin, SNM-Múzeum slovenskej dediny