Rodáci z vysídlených obcí nad Starinou sa k nim dostanú ľahšie 
Počas dušičiek vodohospodári umožnili prejazd nad Starinou.

31.10.2018 | Prešovský kraj | Autor: M.Zdražilová

Rodáci z vysídlených obcí nad vodárenskou nádržou (VN) Starina v Sninskom okrese majú v tomto období uľahčený prístup k tamojším pietnym miestam svojich nebohých príbuzných. Voľný prejazd motorových vozidiel tam do nedele umožnili (4.11.). TASR o tom informoval hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák.

Opatrenie poteší najmä starších ľudí, ktorí sú imobilnejší. Do vysídlených dedín nad Starinou sa dá totiž dostať iba pešo alebo na bicykli, vjazd autom je možný na osobitné povolenie. Vodárenská nádrž Starina slúži prioritne na zabezpečenie surovej vody na vodárenské účely pre zásobovanie obyvateľstva, priemyslu a poľnohospodárstva pitnou vodou pre mestá a obce Prešovského a Košického kraja. Vymedzené sú tam pásma hygienickej ochrany (ochranné pásma), ktoré predstavujú určité obmedzenia. Vstup do prvého stupňa je prísne zakázaný.

Vjazdy do ochranného pásma druhého stupňa VN Starina nad rámec vydaných preukazov sú umožňované rodákom z vysídlených obcí okrem dušičkového obdobia aj v prípade odpustových slávností či stretnutí rodákov, a to raz ročne, v trvaní maximálne troch dní. "Správca VN Starina takého hromadné vjazdy umožňuje iba na základe súhlasného stanoviska Okresného úradu v Prešove, Odbor životného prostredia po predchádzajúcom oznámení plánovaného stretnutia," vysvetlil Bocák.

Upozornil, že pri pohybe v tomto pásme ochrany je každá osoba povinná dodržiavať režim a zásady, ktoré pre ne platia. Pred vstupom je  potrebné sa s nimi oboznámiť, k nahliadnutiu sú na vrátnici. "Všetky vozidlá sú pri vjazde do ochranného pásma na vrátnici pri VN Starina evidované a zároveň je zaznamenaný počet prepravovaných osôb (vrátane vjazdov nad rámec vydaných preukazov)," poznamenal s tým, že počas tohto obdobia býva zvýšený počet záujemcov o vstup na toto územie.

Vodárenská nádrž Starina je najväčším zdrojom pitnej vody v strednej Európe. Rozprestiera sa na ploche 311,4 hektára. Vybudovali ju v rokoch 1983 až 1988. Jej výstavbe predchádzalo vysťahovanie siedmich dedín.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

11.júl - Festival za Euro

Kežmarský hrad, nádvorie

11.-12.júl - Folklórne slávnosti dolnej Oravy

Tradičný jarmok - Veličná

12.júl- Včelárska a sladká nedeľa

Múzeum kysuckej dediny Vychylovka