V budúcom roku chce Banská Štiavnica hospodáriť s prebytkom
Mestskí poslanci schválili rozpočet na rok 2019.

23.10.2018 | Banskobystrický kraj | Autor: J.Vodnákoová

Mesto Banská Štiavnica bude v roku 2019 hospodáriť s mierne prebytkovým rozpočtom, ktorý počíta s celkovými príjmami 8.832.826 eur a výdavkami 8.832.365 eur. Rozpočet mesta na rok 2019 schválili banskoštiavnickí poslanci na pondelkovom rokovaní mestského zastupiteľstva.

Poslanci tiež schválili použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 201.100 eur na úradu kapitálových výdavkov na spracovanie projektovej dokumentácie (PD) na vybudovanie parkoviska na Uliciach Mierová a Lesnícka, spolufinancovanie projektu Zhodnocovanie bioodpadu a stavebného odpadu v Banskej Štiavnici, či spracovanie PD na Pomník padlých hrdinov a Ulíc Dolná Resla a Dolná.

Vedúca ekonomického oddelenia Mestského úradu v Banskej Štiavnici Kamila Lievajová priblížila, že do rozpočtu je zapracovaný aj projekt Mesto kultúry 2019 v celkovej výške viac ako 360.000 eur. Z toho takmer 287.000 eur tvorí dotácia z Fondu na podporu umenia.

V rozpočte je zapracovaná aj dotácia vo výške 700.000 eur na úpravu verejných priestranstiev. Tieto prostriedky budú podľa Lievajovej použité na druhú etapu rekonštrukciu Ulice Antona Pécha a časť ulice Ján Palárika.

Pomerne veľký dosah na budúcoročný rozpočet mesta má podľa Lievajovej aj zvyšovanie miezd pre zamestnancov verejnej správy a samosprávy podľa novej stupnice platových taríf od januára budúceho roka. "Týka sa to aj zamestnancov mesta, mestskej polície, opatrovateliek, zamestnancov mestských technických služieb, škôl a školských zariadení," priblížila.

Mesto tiež muselo navýšiť príspevok na zimnú údržbu pre mestský podnik Technické služby. Dôvodom je zmena legislatívy, podľa ktorej sa o schodnosť chodníkov musí starať mesto a nie vlastník priľahlých nehnuteľností.

Pozitívnou správou týkajúcou sa budúcoročného rozpočtu je podľa Lievajovej situácia v oblasti úhrad komerčných úverov mesta. "V budúcom roku mesto uhradí 24.000 eur, ale pre ten ďalší rok nám ostane len 1000 eur na splátkach komerčných úverov," dodala Lievajová.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

14. júna Medový festival bardejovského medu

Bardejov, Radničné námestie

14. – 15. júna - Hornonitrianske folklórne slávnosti

Prievidza

14. – 15. júna - Staroturiansky jarmok

Stará Turá, Dom kultúry Javorina