Na verejných priestranstvách vo Svite bude platiť zákaz požívania alkoholu 
Previnilcovi je možné uložiť pokutu vo výške 33 eur.

01.10.2018 | Prešovský kraj | Autor: A.Hudecová

Na verejných priestranstvách v meste Svit bude platiť zákaz alkoholu. Školy sa tam zároveň dočkajú nových odborných učební a jedna z nich aj rekonštrukcie telocvične. Rozhodli o tom na minulotýždňovom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci, ktorí sa okrem toho venovali aj financovaniu opatrovateľskej služby, či zmene územného plánu.

„V meste sa opakovane riešia problémy s požívaním alkoholických nápojov na verejných priestranstvách mladistvými a inými rizikovými a marginalizovanými skupinami obyvateľstva, medzi ktorých patria napr. bezdomovci. Väčšinou tým dochádza k rušeniu nočného pokoja, výtržníctvu a iným priestupkom, ako aj obťažovaniu ostatných obyvateľov mesta," objasnila PR manažérka mesta Svit Lenka Faixová.

Keďže medzi základné kompetencie mesta patrí aj starostlivosť o zdravie občanov a vytváranie zdravých podmienok pre život, poslanci aj z dôvodu ochrany verejného poriadku schválili predložený návrh všeobecne záväzného nariadenia. Ním sa ustanovuje zákaz požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách.

„Toto nariadenie ustanovuje aj výnimky z tohto zákazu, ktoré sa týkajú predovšetkým verejných kultúrnych, športových akcií ako aj prevádzok a exteriérových sedení v tých častiach mesta, kde je vydaný zákaz požívania alkoholických nápojov. V prípade porušenia ustanovení nariadenia je možné uložiť pokutu vo výške 33 eur," upozornila Faixová.

V júni boli schválené žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre obe svitské základné školy (ZŠ). Výška príspevku pre Spojenú školu Mierová je vo výške viac než 142.000 eur, pre ZŠ na ulici Komenského je to necelých 82.000 eur. „Celkové oprávnené výdavky sú samozrejme o niečo vyššie, preto je potrebná finančná spoluúčasť mesta vo výške päť percent z celkovej sumy," doplnil primátor mesta Miroslav Škvarek. Poslanci tak schválili rozpočtové opatrenia na spolufinancovanie týchto projektov. Týkajú sa najmä stavebných úprav v odborných učebniach, dielňach, jazykovej učebni, či učebni chémie.

V rámci výzvy ministerstva školstva bola tamojšia samospráva úspešná aj s projektom rekonštrukcie telocvične Spojenej školy Mierová. „Celková schválená suma je približne 131.000 eur. Projekt je pritom zameraný na obnovu ústredného kúrenia, hygienických zariadení a tiež modernizáciu strešnej konštrukcie výmenou izolačných vrstiev a krytiny," doplnila Faixová s tým, že vzhľadom na úspešnosť mesta v tejto výzve je tiež potrebné spolufinancovanie projektu, čo poslanci taktiež schválili.
 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

19. júla - Huncokárske slávnosti Modra

areál mestskej vily a Penzión Huncokár, Piesok

20. júla - Dni Štefánika

4. ročník Medzinárodného pochodu k pocte Milana Rastislava Štefánika Brezová pod Bradlom

21. júla - Turčianska harmonika

Martin, SNM-Múzeum slovenskej dediny