Na detskej železničke v Čermeli dokončili novú staničnú budovu 
Projekt obnovy železníc v Košiciach a Miškovci je financovaný cez eurofondy.

26.09.2018 | Košický kraj | Autor: M.Holubčík

Výstavbu staničnej budovy Košickej detskej historickej železnice v Čermeli sa podarilo zrealizovať do konečnej podoby. Informovalo o tom občianske združenie (OZ) Detská železnica Košice, ktoré s výstavbou začalo v roku 2017. 

Po tom, čo združenie uspelo s medzinárodným slovensko-maďarským projektom, získalo financie aj na dokončenie tejto stavby. Priestory budovy tak začnú postupne ožívať a plniť svoj účel. Popri parných lokomotívach a historických vagónoch ide zároveň o ďalšiu atrakciu detskej železnice, jedinej zachovalej na území bývalého Československa.

Na stanici Čermeľ už jedna drevená staničná budova v minulosti stála, no pre zlý technický stav ju museli v polovici 90. rokov minulého storočia odstrániť. Nová budova má dobový historizujúci charakter či prvky blízke lokalite Bankova i severu Košíc.

 

           

FOTO: Na detskej železničke v Čermeli dokončili novú staničnú budovu. Vláčik vychádza zo stanice. Košice, 26. septembra 2018. FOTO TASR – František Iván.

"Silným motívom našich úvah bolo vrátiť železničke podobu, akú mala v čase svojho vzniku. Sám som bol zástancom tejto myšlienky, no postupne som si uvedomil, že presná kópia nebude tým najvhodnejším prostriedkom na ceste revitalizácie a modernizácie železničky. Napokon, aj samotní stavitelia železničky predpokladali, že drevené staničky raz v budúcnosti nahradia murované definitívy," povedal predseda OZ Detská železnica Košice Ľubomír Lehotský. 

Úlohu zladiť tieto predstavy zverili dobrovoľníci architektovi a železničnému historikovi Tomášovi Haviarovi. "Tak sme sa s tým popasovali a akceptovali aj požiadavku mesta, aby stavba svojím charakterom zapadla do obdobia konca 19. storočia prvkami, ktoré boli charakteristické aj pre túto časť mesta, ale zároveň sa uplatňovali aj na železničných stavbách," vysvetlil architekt. Nová stanička v Čermeli pritom nemusí byť na železničke poslednou.

"Azda sa v budúcnosti ešte podarí vybudovať aj ďalšie stavby, tak potrebné a dôležité pre zachovanie a budúcnosť detskej železnice, s jednotným architektonickým výrazom. Romantizujúce stavby môžu byť kompromisom medzi požiadavkami potrieb moderného cestovného ruchu a spokojnosťou detských cestujúcich i turistov z mnohých častí Slovenska i sveta," dodal Haviar.

Slovensko-maďarský projekt obnovy dvoch úzkorozchodných železníc v Košiciach a Miškovci je financovaný cez eurofondy, schválený bol koncom roka 2017. Na druhú etapu projektu - dokončenie staničnej budovy bolo podľa Lehotského z projektu určených viac ako 64.000 eur, náklady však boli oveľa vyššie. 

Budova je zvonku opláštená zatepľovacou vrstvou, dreveným obkladom a hrazdením. "Pribudli dobové lampy i smaltované informačné tabule, a to aj v angličtine. Súčasne prebiehali aj práce na dokončovaní interiéru. Asi najprevratnejšou novinkou na stanici sú prvé splachovacie toalety. Po zariadení budú miestnosti slúžiť ako zázemie pre našich dobrovoľníkov, dopravná kancelária, infocentrum a pokladnica," priblížil novinky Igor Holéczy z detskej železničky.

V minulosti železnička disponovala kompletnou infraštruktúrou, v každej z troch staníc stáli jednoduché, no účelné drevené staničné budovy. Súčasťou bola výhybňa Vpred, kde sa vlaky mohli križovať. V rámci projektu dôjde v budúcom roku k obnoveniu tejto výhybne, čo by malo železničku ďalej zatraktívniť a zvýšiť jej kapacitu i bezpečnosť. Ide o najväčšiu investíciu do obnovy železničky za posledné desaťročia.
 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

14. júna Medový festival bardejovského medu

Bardejov, Radničné námestie

14. – 15. júna - Hornonitrianske folklórne slávnosti

Prievidza

14. – 15. júna - Staroturiansky jarmok

Stará Turá, Dom kultúry Javorina