Šamorín nakupuje z dotácií kompostéry na biologický odpad 
Samospráva ich nakúpi 1500 kusov za 199.800 eur.

24.09.2018 | Bratislavský kraj | Autor: TASR

Mesto získalo dotáciu z Operačného programu Kvalita životného prostredia na projekt s názvom Obstaranie kompostérov pre obyvateľov Šamorína. Nakúpi 1500 kusov za 199.800 eur.

Ako pre TASR uviedla Lea Fašangová z mestského úradu v Šamoríne, „hlavným cieľom projektu je podpora predchádzania vzniku odpadu. Na základe cieľa je určená aj hlavná aktivita projektu, respektíve predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov. V rámci projektu prebieha kontrola verejného obstarávania.“

Mesto plánuje nakúpiť 1500 kusov 800-litrových záhradných kompostérov. Oprávnené výdavky v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) sú vo výške 199.800 eur, z čoho spolufinancovanie žiadateľa je do výšky päť percent z celkových oprávnených výdavkov.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásilo už viacero výziev na predkladanie žiadostí o NFP zamerané na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Žiadateľ je pritom povinný poskytnúť kompostéry obstarané v rámci realizácie projektu obyvateľom, respektíve domácnostiam nachádzajúcim sa na území realizácie projektu bezodplatne.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

19. apríla - Slávnostné uvedenie Zámockej Medoviny

Smolenický zámok

20. apríla - Otvorenie letnej turistickej sezóny na hornej Nitre

Bojnice

20. – 21. apríla - Bratislavské mestské dni

Bratislava