Prievidza podporí mládežnícky šport
Ďalšie tisíce eur prerozdelí samospráva medzi športové kluby a na činnosť na mestských športoviskách.

06.02.2018 | Trenčiansky kraj | Autor: Ján Lašák

"Šport pozitívne vplýva na nielen fyzický, ale aj psychický rozvoj každého jedného človeka, preto sa snažíme vytvárať také podmienky, aby mohlo čo najviac najmä mladých ľudí športovať a zapájať sa do rôznych športových aktivít," skonštatoval predseda Komisie športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi Branislav Bucák.

Mesto podľa neho podporí šport tento rok, podobne ako po minulé roky, v troch rovinách. "Sú to dotácie na športovú činnosť klubov na mestských športoviskách, ktoré sú vo výške 670.000 eur, sú to tiež dotácie na celoročné aktivity športujúcej mládeže, a to v celkovej výške 95.000 eur, pričom sú navýšené oproti vlaňajšku o 5000 eur. A potom komisia športu, mládeže a voľnočasových aktivít rozdeľuje ešte 10.000 eur na rôzne športové aktivity a podujatia športových klubov v meste Prievidza," spomenul.

Celoročnej podpory vo forme dotácie sa tento rok dočká 15 športových klubov, oproti minulému roku tak pribudol jeden klub - cyklistický Velosvet Prievidza. "Všetky dotácie sú rozdelené na základe žiadosti, ktorú upravuje všeobecne záväzné nariadenie. Kluby nám dodali aj počty detí, ktoré u nich športujú, takisto predpokladané dopravné náklady a ďalšie informácie. Financie od mesta sú určené najmä na prepravné náklady, ubytovanie, prenájmy priestorov, štartovné a materiálne zabezpečenie," vysvetlil Bucák.

Najviac financií dostanú prievidzskí futbalisti z klubu FC Prievidza, a to 24.500 eur, mladým basketbalistom MBA Prievidza navrhla komisia dať 16.850 eur, volejbalistom VK Prievidza 13.000 eur a hokejistom MŠHK mládež 12.000 eur. Ďalšie kluby dostanú od mesta financie i na organizáciu podujatí. Komisia prerozdelí medzi športovcov ešte ďalších 10.000 eur, rovnako na základe žiadostí, a to počas celého roka.

Dotácie, ktoré rozdeľuje mesto športovým klubom, nie sú jedinými financiami, ktoré smerujú z mestského rozpočtu na šport. "Snažíme sa aj o skultúrňovanie našich športových stánkov. Najväčšou investíciou, ktorú plánujeme tento rok, je modernizácia futbalového štadióna," načrtla primátorka Katarína Macháčková.

S rekonštrukčnými prácami sa bude pokračovať aj na ďalších prievidzských športoviskách, fanúšikov fitnes podľa nej iste potešia aj dve nové vonkajšie ihriská s cvičebnými strojmi, ktoré mesto vybuduje pri Nábrežnej a Baníckej ulici. "Medzi investície do športu môžeme zaradiť aj tú do cyklotrasy, ktorá bude slúžiť aj na športové vyžitie," uzavrela.

 

autor: TASR

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

26. júla - Novohradský folklórny festival

Fiľakovo, hradné nádvorie

27. júla - Dolnoliptovské folklórne slávnosti

Lúčky, amfiteáter

27. – 28. júla - Folklórne slávnosti pod Kráľovou hoľou

Liptovská Teplička