V Starej Ľubovni začali rekonštrukciu pasáže na námestí
Vstupy do pasáže budú brány na báze ocele vyplnené dizajnovým pletivom.

17.09.2018 | Prešovský kraj | Autor: A.Hudecová

Približne mesiac od ukončenia obnovy podchodu, ako prvej fázy komplexnej rekonštrukcie pasáže medzi mestským palácom a meštianskym domom na Námestí sv. Mikuláša v Starej Ľubovni, sa začínajú realizovať ďalšie stavebné práce. Tie budú v rámci druhej fázy rekonštrukcie zahŕňať vybudovanie architektonicky modernej presklenej časti. Informoval o tom prednosta Mestského úradu v Starej Ľubovni Aleš Solár.

Pasáž predstavuje pomerne frekventovaný peší prechod na Farbiarsku ulicu, kde sídlia dôležité objekty občianskej vybavenosti. „Vzhľadom na to, že jej pôvodná konštrukcia bola v zlom technickom stave, či už v dôsledku vplyvu opotrebenia alebo v rôznych časových obdobiach realizovaných stavebných úprav, súčasné vedenie mesta dlhodobo zvažovalo jej komplexnú rekonštrukciu. Tú však z dôvodu celkovej náročnosti musíme realizovať v dvoch fázach, a to formou obnovy existujúceho podchodu a vybudovaním presklenej pasáže naň nadväzujúcej. S realizáciou druhej fázy začíname tento mesiac," objasnil Solár.

Konštrukcia novovybudovanej pasáže bude pozostávať z oceľových stĺpov osadených v zvislom i priečnom smere, pričom nosná konštrukcia strechy je tvorená z oceľových oblúkov. Zastrešenie i opláštenie bočných stien bude z priehľadného polykarbonátového materiálu, čím sa priestor prirodzene presvetlí. V celom objekte použijú veľkoformátovú dlažbu i automatické ovládanie LED osvetlenia. Vstupy do pasáže budú predstavovať brány na báze ocele vyplnené dizajnovým pletivom ktoré sa budú v nočných hodinách uzatvárať.

„Celá stavba je navrhnutá tak, aby bola samostatná a konštrukčne nezávislá od susediacich objektov," objasnil Solár s tým, že rekonštrukcia pasáže za približne 223.000 eur potrvá najviac deväť mesiacov. Zhotoviteľom stavby je spoločnosť Širilia a.s. Spišská Nová Ves, ktorej mesto oficiálne odovzdalo stavenisko začiatkom septembra. 

O možných obmedzeniach týkajúcich sa prechodu chodcov týmto priestorom bude samospráva informovať priebežne, a to v závislosti od druhu vykonávaných prác. Verejnosti prístupný však bude podchod od Galérie Provinčný dom, denne od 8. hodiny. „Prístup k pekárni i Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny bude okrem toho možný aj z Farbiarskej a Popradskej ulice, teda od parkoviska pri Panoráme," upozornil prednosta a ubezpečil, že realizácia prác by preto nemala výrazne obmedziť prepojenie s centrom mesta.

Novonavrhovaná pasáž bude podľa radnice predstavovať krytý komunikačný priestor s prirodzeným presvetlením, čím sa vytvorí príjemnejší a pocitovo bezpečnejší prechod pre peších. Taktiež môže slúžiť aj ako exteriérová galéria na prezentáciu umenia a zaujímavostí z regiónu. „Komplexná rekonštrukcia pasáže tak nielen zabezpečí estetické a technické zlepšenie jej priestorov, prispeje aj k atraktívnosti historickej časti mesta a rozvoju cestovného ruchu," uzatvára Solár.
 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

19. apríla - Slávnostné uvedenie Zámockej Medoviny

Smolenický zámok

20. apríla - Otvorenie letnej turistickej sezóny na hornej Nitre

Bojnice

20. – 21. apríla - Bratislavské mestské dni

Bratislava