Jubileum odborného školstva vo Svite si pripomenul aj vnuk J. A. Baťu
 Počiatky odborného školstva vo Svite siahajú do roku 1939.

13.09.2018 | Prešovský kraj | Autor: A.Hudecová

Odborné školstvo, ktoré v podtatranskom mestečku založil Ján Antonín Baťa, si v tomto roku pripomína 80. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti sa vo štvrtok už po 25. raz stretli absolventi Baťovej školy práce na svojej výročnej schôdzi. Slávnostnej udalosti sa zúčastnil okrem iných aj priamy vnuk Baťu John G. Nash s manželkou Janou.

„Cítim sa vo Svite veľmi dobre, mesto sa krásne rozrastá, ľudia sú veľmi príjemní a sme radi, že sme sem mohli prísť,“ konštatoval Nash. V súčasnosti pracuje v oblasti informačných technológií a jeho firma je zameraná na programy pre vysoké školy a univerzity v Spojených štátoch. Podľa neho by sa systém vzdelávania a práce, ktorý využíval jeho starý otec, mal aplikovať aj v súčasnosti.

V minulosti sa môj starý otec zameral aj na budovanie rodiny a výchovu detí. V Baťovej firme tu vo Svite nebol len profit, ale bol tu vybudovaný aj veľmi silný sociálny systém. Máme ešte čo robiť, aby sme si ho do detailov naštudovali a využívali aj pri vzdelávaní ďalších generácií,“ zhodnotil Nash, ktorý má za manželku Slovenku z Partizánskeho a myšlienky svojho predka sa snaží vštepovať aj svojim deťom. Rodina Baťu je veľmi rozvetvená, asi 85 členov žije v USA a Brazílii.  

 

          

FOTO: Jubileum odborného školstva vo Svite si pripomenul aj vnuk J.A.Baťu, John G. Nash. Na snímke vnuk J.A. Baťu John G.Nash s manželkou Janou počas rozhovoru s novinármi v rámci spomienky pri buste J.A.Baťu v miestnom parku 13. septembra 2018. EASYFOTO TASR - Adriána Hudecová.

Počiatky odborného školstva vo Svite siahajú do roku 1939, keď bolo na žiadosť firmy Baťa vydané Ministerstvom školstva a osvety v Bratislave povolenie na založenie Baťovej školy práce. Jej absolventi spomínajú, že museli vstávať ráno o piatej a už päť minút pred šiestou museli byť v práci. „Bolo to veľmi náročné, pretože po ôsmich hodinách práce sme mali ďalších päť hodín školy. Mali sme veľmi pekné modré uniformy, vďaka ktorým si nás mýlili, že sme letci,“ spomína predseda Klubu absolventov Baťovej školy práce Ján Perinaj. V škole bol podľa neho veľmi prísny režim a aj vďaka nemu boli žiaci v živote veľmi úspešní. Veľký dôraz sa kládol na celoživotné vzdelávanie.

Nedávno sme boli na základných školách a keď sme deťom hovorili, že sme šesť dní do týždňa chodili do práce a päť dní po práci aj do školy, tak otvárali oči. Neviem, či by to dnešní žiaci zvládli, ale pre nás to bolo úplne normálne,“ konštatoval Perinaj.

Bývalým absolventom Baťovej školy je aj Vladimír Vlha, ktorý do mesta prišiel z dediny. „Mal som vtedy pocit, že som prišiel do iného sveta, tu bolo všetko sociálne zázemie a kúrenie, také veci sme my doma nemali. Ujal sa nás vychovávateľ, ktorý bol taký starostlivý ako naši rodičia. Hneď na začiatku nás upozornil, že z domu si nesmieme nič vziať, na všetko si musíme zarobiť. Riadili sme sa viacerými Baťovými myšlienkami, ako napríklad nikomu nič zadarmo, poctivo pracovať, celý život sa vzdelávať, neostať na jednom mieste a i to, čo dnes najviac chýba, teda úcta jedného k druhému,“ spomína Vlha. 

Postupom času okrem školy zameranej na chemické a strojnícke odbory vzniklo aj textilné učilište a v 60. rokoch 20. storočia existovali v meste tri rôzne stredné školy. „Asi riadením osudu sa v roku 2005 znova zlúčili do jednej,“ zdôraznila Eva Nebusová, riaditeľka Združenej strednej školy vo Svite, ktorá od nového školského roka nesie meno J. A. Baťu. Jej snom vždy bolo, aby škola pokračovala v Baťových tradíciách a aby niesla tento čestný názov. Jeho udelenie však trvalo dva roky. Okrem mena zakladateľa Svitu nesie škola aj prívlastok polytechnická.

 „Vybrali sme si tento prívlastok aj z toho dôvodu, že na škole sa vyučujú všetky odbory, ktoré súvisia s Baťom a ktoré do mesta priniesol práve on. Je to napríklad chémia, tlačový priemysel, polygrafia, podnikanie, doprava, manažment či marketing,“ dodala Nebusová s tým, že čestný titul škole odovzdajú na slávnostnej akadémii vo štvrtok popoludní.   
 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

8. – 9. decembra - Štjavnycký vjanočný jarmok

Banská Štiavnica, Kammerhof

9. decembra - Vianoce v múzeu

Vlastivedné múzeum v Galante

10. decembra - Uvedenie Biblie v rómskom jazyku

Kresťanské centrum Sabinov