Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

20.júla – Leto v parku

košický festival hudby a divadla

21.júla - Zázrivské dni

prehliadka folklóru, tradícií a remesiel

22.júla – Oravská nedeľa

umenie regiónu v Múzeu slovenskej dediny v Martine