V Šali chcú podzemné kontajnery
Šalianska radnica chce v tomto roku začať s výstavbou polopodzemných kontajnerov.

01.02.2018 | Nitriansky kraj | Autor: Ján Lašák

Podľa vypracovanej štúdie sa má v priebehu štyroch etáp vybudovať celkovo 81 stojísk. Verejné obstarávanie na dodávateľa kontajnerov i stavebných prác chce magistrát zrealizovať v priebehu februára a marca. Predbežné náklady by mali presiahnuť sumu 350.000 eur.

V súčasnosti už má mesto pripravenú projektovú dokumentáciu na stojiská na sídlisku v mestskej časti Veča. Celovo ide o 17 stojísk s 36 kontajnermi na zmesový komunálny odpad a 52 kontajnermi na triedené zložky. 

Ako pred časom informoval primátor Jozef Belický, viaceré prípravné práce už boli ukončené a stavba jednotlivých stojísk už bola ohlásená aj na stavebnom úrade.

„V roku 2017 bola možnosť získať mimorozpočtové finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov, ktoré by pokryli určitú časť nákladov na obstaranie kontajnerov na sídlisku Veča. Mesto podalo projekt, v súčasnosti sa čaká na vyhodnotenie,“ dodal Belický.


Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

26.mája - Deň otvorených dverí

Obec Sučany pozýva na prehliadku priemyselného parku

27.mája : Pivovarsko-hradná sedemtisícovka

Bežecké preteky pre všetky kategórie vo Veľkom Šariši

28.mája – Víkend otvorených parkov a záhrad

Navštívte zaujímavé miesta v Spišskej Novej Vsi