Vtedy: V Ludrovej zreštaurovali kostol
Na práce dohliada známy slovenský reštaurátor Mikuláš Štalmach.

12.06.2018 | Žilinský kraj | Autor: Z.Hausová

Ranogotický kostol v Ludrovej predstavuje vzácnu staviteľskú i umeleckú pamiatku Liptova z 13. storočia. Jeho vnútorné steny sú bohato zdobené 43 sakrálnymi freskovými výjavmi zo života Krista.

Po skončení reštaurátorských prác zhromaždia v Ludrovskom kostolíku všetky gotické pamiatky Liptova a stane sa tak súčasťou Liptovského múzea a významným vedecko-výchovným zariadením.

 

               

FOTO: Pohľad na kostolík v Ludrovej, ranogotickú stavbu z 13. storočia: Foto: archív TASR/9. júna 1966.

 

               

FOTO: Majster Mikuláš Štalmach vynaložil na záchranu vzácnych fresiek v Ludrovskom kostolíku všetko svoje umenie a bohaté skúsenosti. Foto: archív TASR/9. júna 1966.


Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

25.augusta Deň národov a národností PSK

Galaprogram vo Vranove nad Topľou

25.augusta Návrat rytierov na hrad Kapušany

Šermiarske vystúpenia na nádvorí hradu

26.augusta Kotlíkový festival

ŠK Ferčekovce v Spišskej Novej Vsi