V Zlatých Moravciach osádzajú nové lavičky a odpadkové koše 
Zlatomoravská radnica začala s obnovou mobiliáru na verejných priestranstvách.

17.05.2018 | Nitriansky kraj | Autor: P.Ivan

Nové odpadkové nádoby a lavičky sa vymieňajú v parkoch, neskôr má dôjsť k obnove aj na hlavných uliciach mesta.  Ku kompletnej výmene mobiliáru už došlo v Parku Migazziovcov, kde bolo pod dohľadom pamiatkového úradu osadených desať nových lavičiek a štyri smetné nádoby. Technické služby mesta okrem toho v parku dosypali aj nové kamenivo na chodníkoch.

Pôvodné lavičky parku takmer celkom zničili vandali, po osadení nového vybavenia bude celý priestor častejšie kontrolovať mestská polícia. „Pokiaľ dôjde k nejakému poškodeniu lavičiek a košov, tak dôjde k následnej oprave, prípadnej výmene. Takže sa nič nenechá zničené tak, ako to bolo v minulosti,“ povedal primátor Dušan Husár.

V priebehu mája sa majú osádzať nové lavičky a odpadkové nádoby aj v Mestskom parku. Podľa magistrátu však nepôjde o celoplošnú obnovu, ale iba o výmenu poškodeného zariadenia. Neskôr má dôjsť k osadeniu nového mobiliáru aj na Župnej a Hviezdoslavovej ulici. 


Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

19.septembra - 170.výročie Prvej Slovenskej národnej rady

Slávnosť v Múzeu SNR v Myjave

21.septembra – Marián Kopka – výber z tvorby

Kultúrne stredisko v Stropkove

27.septembra - 10 rokov spolu s vami

Narodeniny Turistického informačného centra v Revúcej