Mesto Holíč finančne podporí záujmovú činnosť
Mesto rozdelilo  125.000 eur na podporu činnosti záujmových a športových organizácií.

04.04.2018 | Trnavský kraj | Autor: V.Miček

 Oproti minulému roku sa účelové dotácie zvýšili o 27.000 eur. Nenávratné finančné prostriedky boli pridelené 34 subjektom. „Podpora aktivít miestnych organizácií v rôznych oblastiach je jedným z trvalých záujmov mesta, o čom svedčí aj zvýšenie finančných prostriedkov,“ poznamenal pri tejto príležitosti primátor Holíča Zdenko Čambal.

Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtových prostriedkov mesta schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom poslednom zasadnutí. To medzi 29 záujmových organizácií rozdelilo spolu sumu vo výške 122.000 eur. Dotácie z rozpočtového fondu primátora v celkovej výške 3000 eur získal Klub filatelistov a štyria športoví reprezentanti Slovenska.


Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

27. októbra - Spoločne hráme a spievame si

spomienka na vznik ČSR na Myjave

27.októbra - Rôsadz v Zázrivej

Uzavretie pastierskej a salašníckej sezóny

28.októbra - Rekonštrukcia bojov 1. svetovej vojny

historické boje v Sabinove